Regulament

ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul loteriei publicitare este KARMADECOSTYLE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 4, str. Aleea Resita D nr. 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5894/2008, Cod Unic de Inregistrare: RO23621694, reprezentata legal de Glavan Ionut Sorin in calitate de Director General.

 

DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

 

II.1. Loteria publicitara se desfasoara intre 13.11.2017 si 27.11.2016 ora 23:00 pentru loteria publicitara organizata pe Facebook-ul oficial al firmei.

 

II.2. Loteria publicitara va fi organizata pe intreg teritoriul Romaniei.

 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania.

 

III.2. Pentru a putea participa la loterie, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere;
b) pentru loteria publicitara organizata pe pagina oficiala de Facebook este necesara înscrierea unui comentariu cu raspunsul la intrebarea “care este ingredientul secret al unei tinute fara cusur?”

III.3. Nu pot participa la aceasta loterie administratorii sau salariatii societatii KARMA DECO STYLE S.R.L. si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea loteriei publicitare, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de gradul I.

 

III.4. Un participant se poate inscrie la eveniment o singura data.

 

III.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

 

MODUL DE DESFASURARE

 

IV.1. Participantii se vor inscrie la concurs printr-un comentariu la postarea concursului pe Facebook.

 

IV.2. Se va desemna un castigator, prin tragere la sorti electronica, dintre toti participantii cu inscrieri valide.

 

IV.3. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe pagina de Facebook a Organizatorului

 

IV.4. Organizatorul se obliga sa faca publice, pe pagina de Facebook „Mineli Boutique” numele castigatorilor (dacă aceștia acceptă) si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.

 

IV.5. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.

 

IV.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii loteriei, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii si de a-i elimina de la tragerea la sorti, sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de frauda sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

 

DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE

 

V.1. Premiile ce pot fi castigate sunt in numar total de 1 (unu).

 

V.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

 

ACORDAREA PREMIILOR

 

VI.1.1. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, realizata pe platforma www.random.org.

 

VI.1.2. In cazul in care realizarea extragerii castigatorilor pe platforma web www.random.org nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata intr-o data anuntata ulterior, dar nu cu mai mult de 14 zile de la data initiala.

 

VI.2.1. Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului prin e-mail, in vederea validarii pe baza actului de identitate si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului.

 

VI.2.2. In cazul in care castigatorul concursului organizat de către Organizator nu va putea fi contactat sau nu va raspunde in maxim 7 zile de la anuntarea castigatorului. Astfel, va fi desemnat castigator, urmatorul participant aflat pe o pozitie inferioara, in urma tragerii la sorti.

 

VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

 

VII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului.

 

VII.2. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezenta loterie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.

 

VII.3. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate sa le restrictioneze participarea la loterie pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.

 

VII.4. Contestatiile se pot face in patru de ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe pagina de Facebook sau/și pe site-ul Organizatorului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa contact@mineliboutique.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:

 

  1. i) numele, domiciliul si alte date de identificare;
  2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

VII.5. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.

 

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII

 

VIII.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.

 

VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la loterie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

 

VIII.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook si/sau email pe durata loteriei.

 

VIII.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de email sau Facebook pe participant; premiul va fi acordat persoanei care va prezenta că deține contul de email la ridicarea premiului.

 

TAXE SI IMPOZITE

 

IX.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate in urma loteriei publicitare, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori.

 

IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

 

X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe site-ul https://mineliboutique.ro/regulament in perioada 13.11.2017 – 27.11.2017.

 

X.2. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorul si dezvoltatorul aplicatiei, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societatea KARMADECOSTYLE S.R.L si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

 

X.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

 

X.4. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord ca numele, datele de identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni, precum si sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre KARMADECOSTYLE S.R.L. in legatura cu aceasta loterie publicitara.

 

RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

XI.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

 

XI.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

XI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau de Facebook.

 

XII. DISPOZITII FINALE

 

XII.1. Prin inscrierea la loteria publicitara „OMG! It’s Mineli” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

 

XII.2. KARMADECOSTYLE S.R.L., isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.mineliboutique.ro.

 

XII.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea loteriei publicitare va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

 

XII.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la loteria publicitara vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

 

KARMA DECO STYLE S.R.L.,

 

prin reprezentant

 

Ionut Glavan